Many girls hair extensions are reluctant to try short hair extensions uk styles, because they are worried that short hair extensions sale will show anger, and this Qi Liu short hair style design, brown hair wigs color, with a rosy and full round face, showing fresh and charming temperament.
 
Izvajamo neke od korisnika na?i usluga
 • HEP proizvodnja
 • Institut gra?evinarstva Hrvatske
 • Hrvatski zavod za norme
 • Hrvatska agencija za hranu
 • Hrvatske ?eljeznice
 • Sredi?nji dr?avni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije
 • Coca Cola
 • Tehnika
 • Viadukt
 • T-HT – Podjedinica za infrastrukturne telekom usluge
 • Atlantska plovidba
 • Jadranski Luksuzni Hoteli
 • Regent Esplanade
 • Euroline
 • Cemex – Dalmacijacement

Izdvajamo sljede?e usluge

 
Na?i savjetnici su do sada realizirali preko 800 projekata implementacije sustava upravljanja, ?to nas svrstava na vode?u poziciju me?u konzultantskim ku?ama u RH.
Savjetodavne usluge pru?amo u
?est glavnih podru?ja:

1. Upravljanje kvalitetom
2. Upravljanje okoli?em
3. Upravljanje sigurno??u na radu
4. Zdravstvena ispravnost hrane
5. Dru?tvena odgovornost
6. Integrirani sustavi

Saznajte vi?e...

 
Djelatnici:

Marjeta Miholi? Jei?, direktorica
Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2    tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr