Savjetodavne usluge s područja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okolišem (ISO 14001)
- Upravljanje sigurnošću hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurnošću na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje društvenom odgovornošću (SA 8000)
- Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Praćenje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001

EMAS je alat upravljanja za tvrtke i ostale organizacije sa svrhom ocjenjivanja, izvješćivanja i poboljšanja okolišnih pokazatelja. EMAS je otvoren za sve ekonomske sektore uključujući javna poduzeća i uslužne servise.

Izrada izvješća o okolišu jedan je od ključnih zahtjeva EMAS Regulative.
Organizacija treba uzeti u obzir i osigurati informacije koje trebaju zainteresiranim stranama.

Otvorenost i periodičko osiguranje informacija o utjecajima na okoliš su ključni čimbenici koji razlikuju EMAS od ostalih Sustava upravljanja okolišem.

Prednosti uvođenja EMAS-a:

  • Odgovor na sve veća očekivanja i pritiske za verificiranim izvješćima tvrtki o okolišnim preformansama
  • Smanjeni troškovi u odnosu na reaktivni management
  • Dodana vrijednost
  • Nove poslovne mogućnosti
  • Unaprijeđen kredibilitet i povjerenje
 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovića 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr