Savjetodavne usluge s područja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okolišem (ISO 14001)
- Upravljanje sigurnošću hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurnošću na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje društvenom odgovornošću (SA 8000)
- Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Praćenje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Schema 761/2001
 
     
     
     
 
GLOBAL GAP

Norma dobre poljoprivredne prakse koji pokriva cijeli proces poljoprivredne proizvodnje od trenutka sađenja/sijanja biljke do stvaranja neprerađenog poljoprivrednog proizvoda.

Usmjeren je na osiguranje sigurnosti i sljedivosti hrane.
Primjenjuje analizu opasnosti (HACCP) i sustav kvalitete (ISO 9001) te zahtjeva neprekidno praćenje i poboljšavanje sustava poljoprivredne proizvodnje.

GLOBAL GAP je norma integrirane poljoprivredne proizvodnje (IFA) koja koristi sve najbolje tradicionalne metode obrade i zaštite tla kao i primjenu najsuvremenijih tehnika i tehnologija proizvodnje. Naglasak stavlja na minimalan utrošak pesticida i mineralnih gnojiva.

Zašto GLOBAL GAP?

  • Podiže nivo povjerenja kupaca u sigurnost i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda
  • Utječe na smanjenje negativnog utjecaja poljoprivredne proizvodnje na okoliš
  • Osigurava dobrobit i sigurnost za zaposlene u poljoprivredi
  • Teži udovoljenu ekonomske isplativosti za proizvođača i ispunjenju zahtjeva kupaca

 

 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovića 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434    e-mail: info@filikon.hr