Savjetodavne usluge s područja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okolišem (ISO 14001)
- Upravljanje sigurnošću hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurnošću na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje društvenom odgovornošću (SA 8000)
- Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Praćenje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
Sustav uspostave zdrastvene ispravnosti hrane prema HACCP principima i Codex Alimentariusu

HACCP je preventivni sustav za osiguranje zdrastvene ispravnosti hrane zasnovan na primjeni ispravnih tehnoloških procesa i njihovoj kontroli te nadzoru cijelog sustava.

Primjenjiv je u svim procesima proizvodnje, pripreme, posluživanja i distribucije hrane.

Uvedeni sustav donosi prednosti:

  • Uvođenjem sustava zadovoljeni su osnovni sanitarno – tehnički uvjeti
  • Postoji adekvatan sustav održavanja higijene
  • Pruža veće pouzdanje u ispravnost proizvoda
  • Smanjuje proizvodne gubitke
  • Manji troškovi

 

 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovića 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434    e-mail: info@filikon.hr