Savjetodavne usluge s područja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okolišem (ISO 14001)
- Upravljanje sigurnošću hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurnošću na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje društvenom odgovornošću (SA 8000)
- Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Praćenje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
Praćenje zakonskih propisa

 Približavanjem pristupa EU problem praćenja i usklađenja s propisima sve više raste. Generiranje novih i revizija postojećih propisa već sada poprima razmjere da je malim i srednjim tvrtkama postalo nemoguće pratiti i stalno se usklađivati s propisima.

Visoke kazne i gubitak ugleda tvrtke rizik je s kojim se susreću svi gospodarski subjekti.

Prepoznavanje, tumačenje i primjena propisa kao sastavnog dijela poslovanja postaje «ulazna karta» za tvrtke koje ne žele ugroziti svoje poslovanje u budućnosti.

 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovića 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr