Savjetodavne usluge s područja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okolišem (ISO 14001)
- Upravljanje sigurnošću hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurnošću na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje društvenom odgovornošću (SA 8000)
- Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Praćenje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu 
OHSAS 18001

OHSAS 18001 propisuje zahtjeve u području upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu koji tvrtkama omogućuje kontrolu vlastitih rizika u području zdravlja i sigurnosti na radu te unapređenje radnih uvjeta.

U strukturi je kompatibilan sa ISO 9001 i ISO 14001 te se može integrirati u zajednički sustav upravljanja. OHSAS 18001 primjenjiv je na tvrtke svih veličina bez obzira na područje djelatnosti.

Uvedeni sustav donosi prednosti:

  • Prepoznavanje rizika, smanjenje ozljeda i odsutnosti s rada
  • Pomaže upravljanju rizicima štetnim za zdravlje i sigurnosti na radu
  • Osigurava povjerenje zaposlenika i klijenata
  • Usklađenost sustava sa zakonskim propisima
  • Znatno podiže ugled tvrtke na tržištu


 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovića 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr