Savjetodavne usluge s područja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okolišem (ISO 14001)
- Upravljanje sigurnošću hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurnošću na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje društvenom odgovornošću (SA 8000)
- Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Praćenje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
Sustav upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001

Ekološka svijest i očuvanje okoline su temelj poslovanja svake uspješne tvrtke.
Svrha ovih temelja je poboljšanje ekonomskih i ekoloških uvjeta danas za bolje sutra budućih generacija.

 ISO 14001 danas je najraširenije međunarodno prihvaćeni standard za upravljanje okolišem, koji je primjenjiv na svaku organizaciju.

Uz pomoć sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 tvrtka se usmjerava prema očuvanju i stalnom poboljšavanju odnosa s okolišem.
Uspostavljan sustav upravljanja okolišem poduzetnicima, upravama i dioničarima jamči da su sva pitanja upravljanja okolišem, koja su u svezi s njihovom djelatnošću pod budnim nadzorom.

Tvrtka koja uvodi sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 obvezuje se primjenjivati zahtjeve upravljanja okolišem koji su definirani normom te tako svesti potencijalono negativne utjecaje svih poslovnih aktivnosti vezanih uz okoliš  na najmanju moguću mjeru.

 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovića 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr